O festivalu

Po loňském třídenním Slavonice korona Torzu, které jsme uspořádali na poslední chvíli a jen díky obrovské podpoře našich partnerů a na nátlak věrných diváků, kteří si léto bez festivalu nechtěli ani představit, se letos vracíme skoro v plné programové skladbě. Skoro. A věříme, že Slavonice Fest  přinese kromě filmů a hudby hlavně radost, pohodu a spoustu milých setkání - přesně to, co nám všem v téhle divné době tak moc chybí!

Filmové projekce budou stejně jako v minulých letech soustředěné do centra renesančních Slavonic a rakouského Kulturbrücke Fratres. 7 kinosálů a letni kino Cinestar na náměstí nabídnou na 65 filmů z celého světa. Hudební část festivalu bude letos kvůli restrikcím pouze v oblíbené hudební Stodole Maříž, kam si zajedeme festivalovým autobusem každý den  na dva pohodové odpolední a podvečerní koncerty. Výstavy umění přivítají diváky jak v rakouském Fratres tak i v mařížské kapli a přilehlé zahradě, Spolkovém domě nebo Festivalovém centru ve Slavonicích. Samostanou částí festivalu je i přeshraniční projekt Zase spolu/ Wieder zusammen podpořený z fondu Interreg Rakousko - ČR, díky němuž je Slavonice Fest festivalem rozkročeným na obě strany hranice.

Ať už strávíte čtyři dny v kině,  večery na koncertech a noci na afterparty, nebo si dáte pohodový mix toho všeho, zůstává spojení filmů, přátelské atmosféry, umění, hudby, přírody, renesančního města a letního relaxu hlavním mottem Slavonice Festu i pro rok 2021. 

Festival ani letos nebude soutěžní.Jedinou cenou, kterou SLAVONICE FEST udělí, je Cena diváků pro nejlepší film. V roce 2019 ji získal film ze  sekce Jaroslava Róny Boj sněžného pluhu s mafií režiséra Hanse Pettera Molanda. Kdo zvítězí letos, je jen na Vás.

             

O NÁS 

Organizátorem SLAVONICE FESTu je Filmová a televizní společnost Total HelpArt  T.H.A., reprezentovaná osobou filmového producenta a režiséra Ondřeje Trojana. Naše produkce stojí za vznikem mnoha českých filmů, mezi které se řadí mimo jiné Pelíšky, Horem pádem, Musíme si pomáhat, Kráska v nesnázích, Želary, Občanský průkaz nebo například animovaní Lichožrouti či poslední Trojanův film Toman. Jsme součástí kulturní generace okolo divadla Sklep volně sdružující desítky filmařů, hudebníků, výtvarníků, divadelníků. Ke Slavonicím máme hluboký vztah již od roku 1988, kdy zde divadlo Sklep koupilo zchátralý dům na náměstí, čímž jsme se stali průkopnickou naplaveninou v tehdy ostnatými dráty opevněném pohraničí.

Postupem času se naše komunita propojila s mnoha místními obyvateli i s pravidelně dojíždějícími cizinci. Mnozí z nás nalezli ve Slavonicích svůj nový domov. Dnes se zde scházejí lidé z celého světa. Není nic zvláštního, když se na pikniku na jedné z místních zahrad sejde japonská houslová virtuoska s tácem domácího suši, francouzský divadelník s demižonem vína, brněnský sochař a řezbář s kotlíkem rybí polévky a místní tesař s pečenou kachnou z vlastního chovu. Rádi bychom tento kosmopolitní zážitek prostřednictvím hudby a filmu zprostředkovali dalším lidem a ukázali tak světu přívětivou a otevřenou náruč vzájemné pospolitosti tohoto regionu. Naše akce nemá být měřením sil, nýbrž radostným happeningem, oslavou různopestré kultury, která má schopnost spojovat, což považujeme za zábavné a inspirující.
Festival pořádáme ve spolupráci s městem Slavonice.

 

O SLAVONICÍCH

Slavonice jsou příhraniční  město v Jihočeském kraji  s bohatou historií. Na gotických základech středu města stojí renesanční domy lemující dolní a horní náměstí a přilehlé okolí. Dochovaná sgrafita na průčelích domů vtiskávají Slavonicím unikátní a neopakovatelný ráz. Do Rakouska je to odsud tři kilometry a k historickému trojmezí Moravy, Čech a Rakouska jen o trochu víc. Slavonice, podobně jako Praha, mají multikulturní genius loci, protože od pradávna byly křižovatkou obchodních cest a vedle moravské, české a rakouské komunity zde žili i Židé, Italové, Němci…     Více o Slavonicích najdete na stránce Turistického informačního centra Slavonice.